Ogrodzenia elektryczne są efektywnym rozwiązaniem problemu utrzymania kur, indyków, kaczek, gęsi, świń, bydła mięsnego i krów mlecznych w jednym miejscu, zarówno w zagrodzie wiejskiej jak i w komercyjnych fermach. Dodatkowo pastuchy mogą być znamiennym czynnikiem odstraszającym drapieżniki, np.: mogą chronić uprawy przed dzikami.

     Elektryczny pastuch znajduje szerokie zastosowanie przy dozorze zwierząt hodowlanych i w ochronie przed zwierzętami dzikimi. Ogrodzenie elektryczne jest idealną metodą do grodzenia lub do utrzymywania z dala od większości gatunków zwierząt począwszy od lisów, jeleni czy dzików. Dodatkowo stawy rybne mogą być efektywnie chronione przed czaplami czy wydrami.