Budowa ogrodzenia elektrycznego jest bardzo prosta. Dzięki technologii "niskiej impedancji" zbudowane ogrodzenie elektryczne będzie efektywna nawet, gdy nastąpią straty na liniach ogrodzenia. Mimo tego dobrze jest budować ogrodzenia elektryczne o minimalnych stratach w celu uniknięcia ryzyka zakłóceń. Wszystkie nasze produkty są zgodne z normami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej.
Właściwe podłączenie pastucha.
Budowa ogrodzenia nie nastręcza większych problemów. Konieczne jest jednak odpowiednie podłączenie elektryzatora.

    Główne Urządzenia Sieciowe:
  • Muszą być zlokalizowane wewnątrz pomieszczeń zabezpieczone przed dostępem wilgoci i nie mogą być zmieniane, jeśli temperatura przekracza + 5 °C.
  • Wyjście elektryzatora powinno być połączone z ogrodzeniem specjalnym przewodem wysokonapięciowym
  • Musza być łączone z instalacją elektryczną, która spełnia obowiązujące przepisy. Filtr przeciwzakłóceniowy również zawarty jest w jednostce sieciowej.     Ogniwa i Baterie

     Jednostka zasilająca musi być zlokalizowana na otwartym powietrzu lub pod dachem. Wyposażona jest w układ wentylacji naturalnej: w żadnym wypadku nie wolno jej zakrywać lub umieszczać w podziemnym zbiorniku aby zapobiec podwyższonemu poziomowi wilgotności we wnętrzu urządzenia. Należy zlewnic baterie lub akumulatory do zasilania zasilacza jednostki elektryfikującej. Rodzaj zasilacza pokazano na pudelku jednostki elektryfikacyjnej. Pastuchy bateryjne NIE MOGĄ BYĆ PODŁĄCZANEDO ZASILANIA SIECIOWEGO. Suche baterie są tanie a ich czas pracy krótszy jest krótszy od baterii alkalicznych. Moc baterii suchych zmniejsza się wraz z użyciem. Napięcie baterii alkaicznej pozostaje stale do końca cyklu życia, zapewniając optymalną pracę jednostki zasilającej, aż do wyczerpania. Baterie te nie mogą być ładowane. Nigdy nie ładuj baterii alkalicznych, ponieważ mogą eksplodować.

     Akumulatory mogą być regularnie ładowane. Im wyższa liczba amperogodzin tym dłuższy czas autonomii. Bateria jest ładowana do 10% swojej pojemności np. bateria 80Ah zostanie naładowana do 8 amperów.
Podłączony Berger Magnum
Do zasilania pastuchów akumulatorowych może być wykorzystany akumulator samochodowy, ale źle reaguje on na znaczne i powtarzające się rozładowania. Dlatego poleca się specjalne baterie do ogrodzeń elektrycznych o wolnym rozładowaniu (nie duża moc rozruchowa), która została specjalnie zaprojektowana do pracy ogrodzeniem elektrycznym. Nigdy nie przechowuj rozładowanej baterii, szczególnie podczas zimy ponieważ może zamarznąć. Bateria sama się rozładowuje w czasie i powinna być co jakiś czas doładowywana, można tez używać ładowarki z trybem buforowania. Elektryzator podłącza się do ogrodzenia z zacisku FENCE. Elektryzator generuje krótkie impulsy co 1 sekundę lub częściej(około 50 - 55 impulsów na minutę). Jeśli lampka kontrola miga częściej niż raz na sekundę, elektryzator musi zostać sprawdzony. Nie należy używać bardzo silnych jednostek do małych lub wrażliwych zwierząt ( inaczej działa pastuch dla koni, a inaczej elektryzator dla bydła mięsnego) i do krótkich ogrodzeń (krótszych niż 2km) oraz gdy zwierzęta nie mogą się natychmiast wycofać. Nie wolno umieszczać elektryzatora i układu ogrodzeniowego w pobliżu materiałów łatwopalnych. ELEKTRYZATOR NIE MOŻE BYĆ PODŁĄCZONY DO DRUTU KOLCZASTEGO.

     Wymagane wyposażenie

     Drewniane, metalowe lub plastikowe kołki o wysokości 1-1.5 m (zależnie od gatunku ogrodzonych zwierząt). Dobrej jakości izolatory plastikowe lub porcelanowe, galwanizowany przewód lub przewód typu "filnox", zrobiony ze stali lub polietylenu (plastik) oraz akcesoria takiej jak uchwyty bramy i metalowy bolec uziemiający.

     INSTALACJA OGRODZENIA

     Po wyborze lokalizacji , usuń wszelkie chwasty które mogą dotykać drutu ogrodzenia. Umieść słupki ogrodzenia co 2 do 5 metrów (bliżej dla terenów pochyłych). Wzmocnij kołki narożne. Następnie zainstaluj izolatory na kołkach na potrzebnej wysokości rozwijając przewód przesuwając się i przetykając go przez otwory izolatorów. Dostosuj wysokość linii przewodów do gatunku i wielkości zwierząt przeznaczonych do pilnowania. Nie ma potrzeby robienia pętli i powrotu do punktu wyjścia, aby instalacja działała. Możesz zakończyć instalację pastucha na ostatnim izolatorze na końcu linii. Nigdy nie pozwól aby przewód ogrodzenia dotykał ziemi, również na końcu ogrodzenia. Zwierzęta zamkną obwód gdy dotkną drutu; prąd przepłynie przez nie do ziemi i powróci do jednostki zasilającej przez glebę i uziemienie elektryzatora.

     BRAMA LUB PRZEJŚCIE

Zestaw bramowy
     Ten element ogrodzenia elektrycznego również jest wykonany z drutu i ma szerokość kilku metrów. Na końcu drutu umieszcza się uchwyt izolowany z haczykiem i sprężyną zwane uchwytem bramowym, a na drugim końcu jest dołączany do haczyka , który wcześniej wykonałeś z drutu lub specjalnych izolatorów bramowych. Ta konstrukcja pozwoli ci na wchodzenie i wychodzenie z zamknięcia poprzez rozpięcie haku bez ryzyka porażenia prądem i łatwe jego połączenie. Dzięki izolowanemu uchwytowi, uchwyt bramowy pozwoli ci otwierać obwód na czas przejścia bez konieczności wyłączania jednostki ogrodzeniowej.