Elektryczny pastuch to często jedyne skuteczne rozwiązanie problemu z wydrą
     Problem inwazji wydr do stawów hodowlanych jest coraz bardziej poważniejszy. Wydry strasznie się rozpanoszyły i coraz śmielej wkraczają na nowe tereny. Potrafią nawet niszczyć oczka wodne w przydomowych ogródkach. Pastuch elektryczny jest bardzo skutecznym rozwiązaniem dla tych właśnie szkodników. Oczywiście pod warunkiem, iż zostanie prawidłowo wykonany.

     Wydry tak jak inne zwierzęta, drapieżniki czy dzikie zwierzęta szybko nauczą się unikać wstrząsu elektrycznego. Jeżeli wydra w okolicy stawu lub oczka natrafi na elektryczny pastuch natychmiast wycofa się i szybko nie wróci. Problemem może okazać się się jedynie zwinność i szybkość. Impuls w elektryzatorze wyzwalany jest raz na sekundę, ogrodzenie elektryczne musi więc być wykonane w ten sposób by jego sforsowanie nie trwało zbyt krótko.

     Dlatego też istotnym jest aby ogrodzenia elektryczne przeciw drapieżcom były solidnej budowy i aby stanowił także fizyczną przeszkodę. W takim ogrodzeniu druty powinny być rzadko przeplecione, a samo ogrodzenie o wiele wyższe niż wymagał by tego rozmiar zwierząt. Z tego właśnie powodu zaleca się odporne na rozciąganie, stałe, stalowe ogrodzenia. Odstępy pomiędzy przewodami powinny być małe, taka by zapobiec przeciskaniu się zwierzęcia pomiędzy nimi. Dodatkowo jeden z elektryfikowanych przewodów powinien znajdować się na poziomie nosa zwierzęcia. Odstępy pomiędzy przewodami powinny być małe, taka by zapobiec przeciskaniu się zwierzęcia pomiędzy nimi. Dodatkowo jeden z elektryfikowanych przewodów powinien znajdować się na poziomie nosa wydry.

     Do budowy ogrodzenia na wydry bardzo dobrze sprawdzają się krótkie paliki drewniane, izolatory do drewna i plecionki. Plecionka jest lekka i łatwo daje się naciągać. Ma to szczególne znaczenie przy ogrodzeniach przeciw wydrom gdzie linia ogrodzenia Idzi nisko nad ziemia. Elektryzator dobieramy jak najmocniejszy stosownie do naszych możliwości. Mocny impuls to mniejsza wrażliwość na przerastanie linii ogrodzenia i skuteczniejsze odstraszanie. Na wydry podobnie jak na borsuka czy norki (głównie norki amerykańskie) optymalnie zastosować jest 5 przewodów pierwsze 3 od ziemi co 5cm i kolejne dwa co 10 cm. Ograniczając koszty można zastosować 2 przewody na wysokości 10 i 25cm nad ziemią.

     Na wydry i norki amerykańskie idealnie sprawdzają się siatki ogrodzeń elektrycznych, szczególnie te z małym oczkiem przeznaczone do wypasu królików.