Elektryczny pastuch to nic innego jak ogrodzenie elektryczne. Celem działania elektrycznego pastucha jest odstraszanie, dyscyplinowanie i dozór zwierząt. Należy pamiętać, iż wszystkie elementy pastucha powinny spełniać odpowiednie normy. Zetknięcie z ogrodzeniem elektrycznym powinno powodować jedynie ból i nie może powodować uszczerbku na zdrowiu zwierząt czy przypadkowych ludzi. Ogrodzenie elektryczne zawsze powinno być w odpowiedni sposób oznaczone tabliczką informacyjną, rozstaw tabliczek powinien być dostosowany do specyfiki ogrodzenia. Tabliczka UWAGA OGRODZENIE ELEKTRYCZNE powinna być widoczna z dowolnego miejsca w pobliżu ogrodzenia.

     Pastuch - ogrodzenie elektryczne składa się z linii ogrodzenia rozpiętej na izolatorach i elektryzatora, który zasila ogrodzenie impulsami elektrycznymi o wysokim napięciu (zazwyczaj od 10 do 15 tysięcy volt). Impulsy elektryczne emitowane są z częstotliwością 1 impuls na sekundę. Sprawia to że porażenie impulsem spowoduje skurcz mięśni i szybkie odizolowanie od linii ogrodzenia.

     Elektryzator posiada dwa wyjścia jedno napięciowe drugie uziemiające. Zacisk napięciowy wyprowadza impuls elektryczny na ogrodzenia, uziemienie stanowi drugi biegun. Zgodnie zasadami fizyki aby pastuch elektryczny zadziałał prawidłowo zwierzę powinno mieć kontakt i ziemią i z przewodem. Jeżeli przykładowo osoba w gumowych butach (dobrze odizolowana od ziemi) dotknie ogrodzenia zapewne odczuje znacznie słabszy impuls niż osoba stojąca bosymi stopami na mokrym gruncie.